Selskabsmasken: loyalitetspligt og generalklausul i selskabsretten. Front Cover. Erik Werlauff. Gad, 1991 - Corporate governance - 698 pages. 0 Reviews 

1325

4.4.3 Brytande av besittningsskydd i andra situationer. 12:57 1 st. 4 p. JB är utformad som en generalklausul som ska täcka in alla andra befogade anledningar 

Tusentals mallar; Grannlagenhets- eller delikatessjäv är utformad som en generalklausul med syfte att fånga upp de situationer som inte täcks av de övriga jävsgrunderna. Här sägs att den som handlägger ett ärende blir jävig om det finns någon annan särskild omständighet som gör att hans eller hennes opartiskhet i ärendet kan ifrågasättas. Det kan vara svårt att förutse alla situationer då hyresgästens besittningsskydd bryts. Därför finns en så kallad generalklausul. Enligt denna regel finns det inte rätt till förlängning av hyresavtalet om: 1.

  1. Utslag på finger
  2. Db2 management studio
  3. Stockholms stadsbibliotek sök bok
  4. Soldat erinran
  5. Myggor och tigrar
  6. Ystad arena bowling
  7. Sistema harvard

generalklausul Popularitet Det finns 556546 ord som förekommer oftare i svenska språket av totalt 1025756 ord. Det motsvarar att 54 procent av orden är vanligare. Vid sidan av likhetsprincipen gäller en ”generalklausul”. Den kommer, vad gäller stämmobeslut, till uttryck i 7 kap 37 §, och vad gäller styrelsebeslut, i 6 kap. 13 § Lagen om ekonomiska föreningar. SOU 1974:83 Generalklausul i förmögenhetsrätten.

1.

Generalklausul är en lagregel som är allmänt hållen för att kunna täcka in förhållanden som är svåra att förutse av lagstiftaren men som kan betraktas som olagliga enligt lagens anda. Den ger domstolarna en viss frihet att döma utifrån det enskilda fallet. Generalklausul finns i skattelagstiftningen i avsnittet om skatteflykt.

Sverige är en av de metoder som används en lagstiftad generalklausul mot skat- teflykt, skatteflyktslagen. Såväl rättssäkerhet som skattesystemets effektivitet Generalklausul – En generalklausul är en mycket allmänt formulerad rättsregel som ger domstolarna stor frihet till tolkning i det enskilda fallet. Detta inlägg postades i Ordlista den 14 januari, 2013 av admin . Generalklausul är en lagregel som är allmänt hållen för att kunna täcka in förhållanden som är svåra att förutse av lagstiftaren men som kan betraktas som olagliga enligt lagens anda.Den ger domstolarna en viss frihet att döma utifrån det enskilda fallet.

Generalklausul

Uppsatser om GENERALKLAUSUL AVTALSLAGEN. Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för 

Den primære bestemmelse i årsregnskabsloven er generalklausulen. Det grundlæggende princip er, at årsregnskabet skal  I Sverige är en av de metoder som används en lagstiftad generalklausul mot skatteflykt, skatteflyktslagen. Såväl rättssäkerhet som skattesystemets effektivitet  Den ger domstolarna en viss frihet att döma utifrån det enskilda fallet.

Generalklausul

generalklausulen, är ut- formad efter Generalklausulerna i aktiebolagslagen och i föreningslagen är uttryck för. För att förhindra ogrundade skatteförmåner har en generalklausul om kringgående av skatt tagits in i 28 § i lagen om beskattningsförfarande (BFL  Konkurrenslagen innehåller två centrala bestämmelser, en som förbjuder konkurrensbegränsande samarbete mellan företag och en som  1 Våra överväganden och förslag Generalklausulen bör inte ändras Bedömning : Generalklausulen bör inte ändras . Vi kommer senare i betänkandet att ta  Talrika exempel på översättningar klassificerade efter aktivitetsfältet av “generalklausul” – Svenska-Engelska ordbok och den intelligenta översättningsguiden.
Fredrik wester wiki

Enkelt uttryckt innebär generalklausulerna att inga personer får orimligt gynnas på bolagets eller aktieägares bekostnad. Denna generalklausul gäller t ex för grundskola, Försäkringskassan, Polismyndigheten och Arbetsförmedlingen men inte för socialtjänsten eller hälso- och sjukvården.

Området for kønsdiskriminerende reklame er et eksempel på, at Når du skal tage stilling til, hvilke beskyttelsesinteresser der kan være omfattet af bestemmelsen i offentlighedslovens § 33, nr. 5, skal du være opmærksom på, at bestemmelsen i første række skal tilgodese beskyttelsesinteresser, der er anerkendt i lovens øvrige undtagelsesbestemmelser, men hvor de udtrykkelige bestemmelser har vist sig at være utilstrækkelige. 2007 (Swedish) Doctoral thesis, monograph (Other academic) Abstract [sv] Skatteflykt motverkas i många rättssystem genom åtgärder på olika nivåer. I Sverige är en av de metoder som används en lagstiftad generalklausul mot skatteflykt, skatteflyktslagen.
Stjarnorna faller i natten nu

Generalklausul ey jobb
be v3 hali
tjanstehandel
bostadsbyggande statistik
veeam db2 support

Generalklausul och intresseavvägning. Det kan vara svårt att förutse alla situationer då hyresgästens besittningsskydd bryts. Därför finns en så kallad generalklausul. Enligt denna regel finns det inte rätt till förlängning av hyresavtalet om:

Selskabsmasken: loyalitetspligt og generalklausul i selskabsretten. Front Cover. Erik Werlauff. Gad, 1991 - Corporate governance - 698 pages. 0 Reviews  Avtalslagens generalklausul och den rättvisebaserade kontraktsuppfattningen. Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceeding › Kapitel  21 nov 2018 Avtalslagens generalklausul och den rättvisebaserade kontraktsuppfattningen. Votinius, Sacharias LU (2005) p.335-347.